Ông Nguyễn Văn Luân đăng ký tìm chị Nguyễn Thị Hợi, sinh năm 1949, quê Bắc Ninh. Thân sinh là hai cụ Nguyễn Văn Tuất và Nguyễn Thị Dâu. Các em là Dậu, Long và Luân. Năm 1954, bà Nguyễn Thị Hợi theo gia đình di cư vào miền Nam, sinh sống tại Đồng Nai. Năm 1972, bà Hợi bỏ nhà đi, rồi bặt tin đến nay