Ông Trần Hữu Hồi mong biết tin anh Cu con, sinh khoảng năm 1947, quê Thái Bình. Thân sinh là hai cụ Trần Văn Gích và Phí Thị Quén.

Khoảng 1947-1948, cụ Phí Thị Quén bị bệnh nặng, gia đình khó khăn nên cụ nội mang ông Cu con đến nhà dòng xứ Dương Cước, thuộc tổng Đồng Xuân nhờ sơ Nhường nuôi giúp. Sau đó, gia đình quay lại tìm con nhưng không gặp, rồi bặt tin đến nay.